Голосник

Осіння «Бесіда» в Вашых руках

Явил ся дальшый номер часопису Стоваришыня Лемків, двомісячник «Бесіда».  В осіннім выданю, ч. 5. (176.) на місяці вересен-жолтен 2020 р., в публикациі можеме чытати м.ін.:

  • Демко Трохановскій, Загальне зобраня членів Руской Бурсы. Выбраны новы власти;
  • Наталія Малецка-Новак, Мураль з лемківскыма жытелями буде і во Фльоринці;
  • Павел Ханас, Ремонт лемківского цмонтеря в Лабовій;
  • Андрий Ковальскій, Пшемківскій Кружок СЛ орґанізувал Ден Дітины;
  • Петро Трохановскій, Професорскій Ювілей;
  • Наталія Малецка-Новак, З Никыфором на Мадяры – з Віольом Беркі до Польщы;
  • Наталія Малецка-Новак, Вшыткы кольоры Никыфора – в 125 річницю уродин;
  • Петро Медвідь, На Підкарпатю вышол новый літературный альманах;

В добі пандеміі, кєд маме вельо часу на тото, жебы сідити дома, вартат взяти в рукы свіжу «Бесіду». В ней, окрем выже спомненых статій, почытати мож і дальшы інтересны дописы і інтервю. На зачатку стрічают нас «Новины, не новины – не лем з Лемковины». Дальше, жменя выімкы з інчых ґазет. Ту можете прочытати два польскоязычны інтервю. Перше з них з піснярком Юлийом Дошном. Другє з др габ. Оленом Дуць-Файфер.

В части «Одышли од нас / Попращали мы» чытати мож реляцию з похорону лемківского лідера, Богдана Ґамбаля (1965-2020).

В ґазеті, як все, і інчы тексты, поезия лемківскых будителів і творців, а і шыковне Амрозове казаня. Новый номер доступный єст в версиі онляйн на сайті Стоваришыня Лемків.


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі