Підкарпатьска Русь і їй ерб на евромонеті

Народна банка Словакії із нагоды 100-го юбілею выникнутя Чехословацькой републікы выдала зберательску монету, котрой вартость є 10 евр. На монеті є Чехословакія в граніцях меджівойнового періоду, вєдно із теріторійов Русинів.

„Выникнутя Чехословацькой републікы є єднмы із найвызначнішых пунктів у історічнім розвитку Словакії. По десятках років обмеджінь в Угорьску здобыли Словаци простор про повноцінный і общый народный розвиток, котрый їм дефінітовно уможнив доформовати ся на модерный европскый народ,“ пише банка на своїм сайті, де презентує зберательску монету.

На передній стороні русиньскый ерб

На передній стороні монеты є выображеный середній державный ерб Чехословацькой републікы. В рамках нього мож видіти і земскый ерб Підкарпатьской Руси, котрый быв пізніше і офіціално Світовым конґресом Русинів приятый за ерб Русинів.

Коло середнього ербу Чехословакії находить ся наліво ерб Словакії і направо номінална вартость евромонеты. Горі мож видіти рік выданя і назву державы, котра монету выдала. Долов мож видіти штілізованы ініціалы автора вытварной пропозіції монеты, котрым є академічных скулптор Збінєк Фойту і скорочіня MK, што ідентіфікує выробцю монеты – монетну фабрику в Кремніці (Mincovňa Kremnica).

Підкарпатьска Русь в граніцях Чехословакії

На рубі є выображена мапа Чехословацькой републікы, так само в автентічных, меджівойновых граніцях, вєдно із Підкарпатьской Русьов. Під мапов є леґіонарьскый ерб хоснованый чехословацькыма леґіями почас Першой світовой войны, якый є на обидвох боках доповненый липовыма галузками. Над мапов є в двох рядках дата выникнутя державы, і на краю монеты до кругу іде напис – выникнутя Чехословацькой републікы.

Даны о монеті

Автором зберательской монеты є, як уж было спомянуте, Збінєк Фойту. Його пропозіцію вырыв Філіп Чертяскый. Монета є мідяно-стріберна. Діаметер є 34 мм і важыть 18 ґрамів. У звычайній верзії было зробленых 3250 фалатків, в тзв. proof верзії (высока якость) 7550 фалатків.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz