Голосник

Прелеґенты LEMtravel (друга част)

LEMtravel то I Лемківскій Подорожничий Фестіваль, што пройде 12.-13. мая 2018 р. в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Буде то перша того рода стріча на обшыри Низкого Бескіду. Два дни будеме слухати інтересуючы оповісти зо світа. Даме ся заразити пасийом до вандруваня, одкрываня і досвідчаня нового. А допоможут нам в тым подорожникы, котры специяльні для нас приіхают до Руской Бурсы і оповідят про своі подорожы. Перед нами прелеґенты, котры выступлят на фестівали в неділю, 13. мая 2018 р.

4. Мрачны Бескіды. Чого ся бояти в польскых горах? – Юстина Секула (With Love)

Як пристало на правдивого чарівника, Булянда передвиділ дату свойой смерти. Під конец пращальной гостины вышол перед хыжу і так повіл: «Дякую ти, сонечко, же-с мі світило і вам, звізды, тіж, дякую тобі, вітрику, же-с подувал подля мойой потребы і тобі, ріко, же-с до мя сумом ґадала…». Пак вернул до ізбы і повіл до родины і приятелів: «Коханы моі, уж одходжу, бо на мя час. Останте з Богом». Той ночы вмер…

Так ся зачынат оповіст про Мрачны Бескіды. Про вандрівкы, в часі якых видит ся ліпше, чує ся веце та чує ся барже. Про одкрываня світа, дякы котрому одкрыват ся самого себе. Про борбу зо своіма слабостями і про перемаганя іх. Значыт про вшытко, што є в горах, коли сходит ся з популярных шляків.

На прелекцию просиме 13. мая 2018 р. на 14.00 год.

5. В краіні Угрофінів. Естонія – Якуб Зиґмунт

Презентация возме слухачів в подорож до єдной малой краіны, што ся находит в пілнічно-східній Европі. Гейбы єдна з балтийскых держав, колишня радяньска республика, днес держава претендуюча до статусу богатшых скандинавскых сусідів. Естонія то мішанина Скандинавіі, климатів далекой Пілночы і атмосфера Сходу.

Якуб Зиґмунт – роджений сандеччан, за освітом ґеолоґ, за досвідом аніматор свобідного часу молодежы, любитель Сходу. Працує в Ґорлицях з лемківском меншыном. Чловек-оркєстра. В подорожах глядат люди, одвиджат іх, познає. Любит провести деси веце часу, жебы познати душу місця. Не любит поспіху, хоц сам наштоден ся спішыт. Колиси прожывал в Естоніі, але вернул в рідны, сандецкы страны, де фурт веде блоґ «Сандецкій вандрівник». Што більше, спілведе «Провінцийний Клюб Подорожника» в новосандецкій кавярни Провінцийна.

На його прелекцию просиме в неділю, 13. мая 2018 р., на год. 15.15.

6. Добрі в гАмериці! Великы каніоны і нацийональны паркы західніх ЗША – Павел Малецкій (в лемківскым языку)

В західній части Зєднаных Штатів Америкы залюбил єм ся одраз. Є то місце, котре розмірами, зріжницюваньом і красом вказує свій гідний вік і маєстат. Перший раз звиджал єм тоту част світа в 2009 р. автом в подорожы з Каліфорніі до Ню Йорку. Другій раз, в 2012 р., іздил єм уж лем по улюбленым заході. Подорожувал єм істо американьскым способом, значыт выпожыченым шевролетом. Інчий рід транспорту не єст гын практичні можливий, бо потягів ци автобусів неє або є барз мало, а піше ци ровером просто за далеко. В прелекциі оповім про каніоны, якы хоц з назвы подібны, то в істині чысто інчы. Буде про ґеолоґічны основы, лоґістику і загальні про жытя в державі, в котрій, традицийні, вшытко є най…

Запрашаме на прелекцию в неділю, 13. мая 2018 р., о год. 16:30.

7. На ледовий крайчык з пазуром. Зимова роверова експедиция за полярний круг з псом (Tandemowe Trip Love)

Експедиция выполнена надзвычайныма істориями, скушеностями, горозныма припадками, як і зворушаючыма, неприпустныма і веселыма пригодами. Бесіды про істориі, якы не могли ся трафити, коли то вшыткы дуркали ся в чело. Лем они, на щестя, не слухали і іщы міцнійше тиснули педалы в своіх роверах і бороли ся з морозливым вітром, котрий дул ім просто в ґамбы. Попри вшыткых проблемах, ачий контузиі і вломленій кости, пробі забраня пса, вкраденій причыпці, експедиция была завершена. Єдина во світі того рода вандрівка, єдины подорожникы, якы за 6 місяців зимы жыли в шатрі, єдины, якы зимом зробили трасу з Польщы на Нордкап і назад роверовым тандемом і з 50 кілоґрамовым псом. Екстремальні тяжкы вызовы, близкы стрічы з небезпеком – автом, неприятельскым чловеком, аж і дикым звіром.

Лапландия – прекрасна, маґічна краіна, яка єст сполніньом людскых мрий, але яка годна вказати сурову, небезпечну свою сторону, примушаючы перемочы барєры і ограничыня – іста борба, жебы перетырвати і змагати ся зо самым собом. Спілпраца і довіря, якы дозволили спільні крачати том самом стежком. Саамы, автохтонний нарід, жыючий в Лапландиі, вельо років репресийонуваны, заперты на чужых, одкрыли серця для пары змерзненых вандрівників і запросили до іх неповторного і недоступного світа. Як доказ дружбы і чествуваня, дарували традицийний саамскій ніж, а тот жест признаний єст найбільшым выріжніньом, котре не для люди споза іх соспільства. Істория так неприпустна, што не лем волося ся іжыт, але і серце биє зо зворушыня, а часом і бріх болит од веселости, діганяня реніферів і атракций, котры забезпечал найвекший герой той істориі – Кадльок, правдивий аляскан-малямут, якій рішыл іти на пенсию там, де ся найліпше чує, і взял зо собом своіх властителів – Клявдию Ядвіщык і Кжыштофа Левіцкого.

Просиме на іх презентацию 13. мая о год. 17.45.

Перша част про прелеґентів за мотузком.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі