Голосник

Прелеґенты LEMtravel (перша част)

LEMtravel то I Лемківскій Подорожничий Фестіваль, што пройде 12.-13. мая 2018 р. в Рускій Бурсі в Ґорлицях. Буде то перша того рода стріча на обшыри Низкого Бескіду. Два дни будеме слухати інтересуючы оповісти зо світа. Даме ся заразити пасийом до вандруваня, одкрываня і досвідчаня нового. А допоможут нам в тым подорожникы, котры специяльні для нас приіхают до Руской Бурсы і оповідят про своі подорожы. Перед нами прелеґенты, котры выступлят на фестівали в суботу, 12. мая 2018 р.

1. Вертикальні і горизонтальні, значыт мій спосіб на горы і подорожы – Лукаш Коцевяк, автор книжкы «Аконкаґуа. В тіни Сніжного Сторожа»

Протягом стрічы выбереме ся в полну незвычайных пригід подорож през континенты, до найдальшых закутків світа, де высокы, осніжены верхы царюют над безлюдныма долинами або долинами, в якых прожывают кочовникы. Провіриме, як кумис (алькоголь з кобылячого молока) влият на процес аклиматизациі зараз перед входом на Пік Леніна, ци вартат вынаняти непальского провідника на выправу на верхы в Санктуарі Аннапурна, як то є входити в крухій скалі по афґаньскій страні Гіндукушу, ци може єднак вартат выбрати ся самому на Аконкаґуа та чом вартат вкрыти ся в іглу медже ледняками на Деналі.

Будеме змагати ся з трудами аклиматизациі, з тяжкыма выправами на Сінґу Чулі, Деналі, Аконкаґуа, Пік Леніна і Ношак. Выправа в высокы горы – очывидно така без підтримкы комерцийных туристичных аґенций – вымагат доброго прирыхтуваня: комплетного нарядя, фізичного тренінґу, формальности звязаных з дозволінями і візами, досліджыня выбраной трасы, аналізы ризика в горах і в подорожы, секурациі, вакцины, транспорту ітп. Як ся ліпше зрыхтуєме, як будеме мати більше вірогідных інформаций скорше, то є менше ризико неповоджыня і неплянуваных коштів. Окрем того кажда высока гора мат штоси характерне. Про тото вшытко побесідуєме.

Просиме на бесіду про тото, як самому одповідальні зорґанізувати выправу в высокы горы. По стрічы винны сме быти в силі одповісти си на звіданя, ци такы експедициі сут для нас. Што веце, ріжны інтересуючы і неплянуваны обставины або подіі з выправы не раз доведут нас і до сміху.

Буде і про Аконкаґуа і книжку з сольового входу «Аконкаґуа. В тіни Сніжного Сторожа». По стрічы буде мож придбати примірник з дедикацийом і побесідувати з автором.

Лукаш Коцевяк – любитель гір і гірскых пригід. Орґанізатор высокогірскых выправ в Гімалаі, Кавказ, Памір, Гіндукуш. Наштоден з пасийом і неперерывні од семох років веде подорожничий блоґ «Картка з Подорожы» (www.kartkazpodrozy.pl). Є автором книжкы «Аконкаґуа. В тіни Сніжного Сторожа» про сольовий вхід на Аконкаґуа, найвысший верх пілнічной пілкулі. За освітом інжынєр електрик, якій занимат ся досліджаньом гармонічных дырґань хаотичных. Своі знаня і досвід хоснує при будуваню великых вітровых фарм на воді. Любов до подорожуваня, фотоґрафіі і гір дає му можніст реалізувати штораз барже інтересуючы проєкты. Од вельох років ходит по нашых польскых Татрах та по высокых горах на цілым світі. Зреалізувал м.ін. такы проєкты: выправа тереновым автом по Сагарі і пустыни Ґобі, выправа на Ушбу, Пік Леніна, Ношак, Деналі, 16.000 км потягом през Азию.

На стрічу з Лукашом Коцевяком просиме 12. мая 2018 р. на год. 14.30.

2. Довкола Ісландиі на ровері, значыт Ring Road в три тыжні – Бартош Мацєєвскі і Аліция Барць

Ісландия, яку ся зве краіном леду і огня, то єден з найбарже далекых і дикых закутків Европы. Відома запераючыма дых краєвидами, вульканами і ледняками є райом для любителів природы і пригід. І хоц климат на острові найчастійше не сприят подорожуваню, то Ісландия притігат як маґнет штораз веце туристів. Мы єднак хочеме вказати вам Ісландию менче мейнстрімову, з роверовой, не автомобільной, перспективы. Протягом 24-ох дни, по 24 годины на добу досвідчали сме Ісландиі, єй красы і єй капризів. Окружыли сме острів державном дорогом но. 1, то близко 1800 км, лем силом своіх ніг. Возмеме вас на ісландскы бездорожа, вкажеме найкрасшы водопады на острові, затримаме ся при другым, як іде о велькіст, ледняку Европы та одвидиме традицийны торфовы хыжкы.

Аліция Барць і Бартош Мацєєвскі – любителі роверів та природы. В рамках авторского проєкту «Дика Плянета» звиджаме світ на двох колесах і з єдным плюшовым диком. Ідеме в дикы місця або вказуєме, же місця, якы здают ся быти знаны, сут так направду не за барз досліджены і скрывают вельо таємниц і дикой красы. Нашы пригоды і реляциі найдете на www.planetadzika.com i Planeta Dzika.

На іх прелекцию просиме 12. мая 2018 р. на 16.00 год.

3. Карпатска Долина Смерти – Томаш Вольнік (Beskidzki Bradiaga)

Своім сляйдовиском Томаш Вольнік хоче Вас взяти в незвычайну подорож в не так далекы закуткы Низкого Бескіду. Підеме одвидіти єдну долину, што є символом трансграничного получыня Польщы і Словациі. Не дайме ся єднак звести привидній ідиллі, прекрасным церквам і сонным селам, што ся іх минят в дорозі. Тота долина была свідком найбільш кырвавых гірскых борб, якы прошли протягом ІІ світовой войны. Борб стальовых потвор затриманых в часі доднес. Ци повело ся пробити фронт? Ци з помочом пришло Словацкє Нацийональне Повстаня? На тоты і інчы звіданя Томек одповіст нам уж неодолга.

Прелекция буде в суботу, 12. мая 2018 р., о год. 17:30.

Друга част про прелеґенты за мотузком.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі