Голосник

Руска музыка для рускых люди

Хоц од премєры платні РУС-И-РАП артисты, якій зове ся YA-AN, минуло уж кусцьок часу і певно велика част нашых слухачів уж єй чула, хотіл бы-м пару стрічок і своіх передумань на тоту тему написати. Моя рецензия не буде доцяп обєктивна; з вельох причын, бо – по перше: Руска Бурса была дакус заанґажувана в релізацию того проєкту, а по другє: першы творы ансамблю Братсклад, якій вюл Ваньо Дзямба, то была для мене революция. Барз велика вартіст і обявліня в просторі лемківской культуры. Был єм барз захоплений такыма творами як Братосфера, Горілка, ци Ліричний Резун. Перший лемківскій гіп-гоп то был абсолютний гіт. Братя з Пшемкова вказали, же лемківскій язык, то не лем язык «до корів», але то тіж язык великого міста і тзв. улиці. Не бил по мі планний рівен языка творів і пояснял єм вельом мальконтентам, же тот музычний напрям так має – часто хоснує ся неправильны формы і «сланґ», а чысленны польонізмы то, по правді,  одбитя языка сучасной молодежы.

Платня РУС-И-РАП, найстаршого з Братів Дзямбів, то уж чысто інча істория. Перша платня была барз добра під взглядом музычного варштату і технічной реалізациі. Платня РУС-И-РАП то досправды майстерштик! Рап на найвысшым, світовым рівни, котрого не мож порівнати до домашніх аматорскых награнь, якых мож бы ся сподівати в нашій маленькій меншыні. Добре єст ту вшытко – підмазы, підклады, тзв. біты і музычны люпы. Дикция, пульс, вычутя і співаны/рапуваны рымы і тексты. Мікс, монтаж і мастерінґ, ґрафічний вид фізичной платні і загальний підхід автора до деталів, котры творят якіст, над яком лем ся захопляти!

Попри тым, хоснуваний на платни язык тіж єст барз якістний. Мож речы (што для мене дакус чудне), же рускій рап, в літературным лемківскым языку дальше звучыт автентичні. Чути професийональну языкову коректу, введену Оленом Дуць, по котрій тексты YAAN’a мож заклясифікувати до канону лемківской поезиі, але не такой, ґу котрій сме привыкли – патетичной, рефлексийной, або простой, народной творчости. Тоты тексты сут барз сучасны і близкы проблемам днешнього світа. То голос молодого поколіня Русинів, якых жытя не зосереджат ся на траґедиі акциі Вісла, якой родина Ваня єст безпосередньом жертвом, але выступує гев вельо однесінь до економічной, добровільной міґрациі молодых, до чужых західніх держав. Зміст платні єст передуманий і часто міцно особистий, інтимний. Найдеме в ній вельо рефлексий про нашу історию і сучасне, а «прикрашены» сут они вульґаризмами, котры підкрисляют характер того музычного жанру. Тото «мясо» буде, по мойому, одстрашало част потенцияльних слухачів, котры не сут привыкнены до такого рода естетикы. Щестьом, найдеме на платни вельо творів, котры сут «гречны» і сподівайте ся іх часто чути в ефірі лем.фм.

Для мене, тоты слова не сут ниякым проблемом, але, на жаль, проблематичны сут декотры передуманя і рефлексиі автора, котры на мій погляд сут ксенофобічны і міцно радикальны. Рахую ся з тым, же то тіж специфіка такой музыкы, мистецтва, і знам, же автор має право до такых, а не інчых поглядів, але болит мя тото, же мы як меншына винны сме быти іщы веце вычулены на того рода словну аґресию, котрой часто самы сме жертвом і про тото терпиме, а особливо дуже потерпіли нашы предкы. Хоц як орґанізация підпераме тоту вартістну і авторску творчіст, то од змісту декотрых співанок доцяп ся одтинаме і не асоциюєме ся з нима.

На платни найдеме такой 80 минут доброй музыкы – зобраной в 15 кавальчыках. Вартат звернути увагу на: Бесіду, Лист, ци Остатній. Думам, же тоты творы будут приниманы і тыма особами, якы не сут ентузиястами гіп-гопу, і вартат од них зачати пригоду з платньом РУС-И-РАП, яку слухам котрисий уж раз, і фурт находжу дашто нове і штораз веце єй ціню.

Підсумувуючы, платня РУС-И-РАП – то новий, свіжий і вартістний елемент в просторі сучасной лемківской авторской творчости, якой нам фурт мало. Єм вдячний авторови, котрий власныма середками зміг сотворити професийональну музыку, котром можеме ся тепер гордити. Тішыт тіж акцентуваня на платни нашой «рускости», «русиньскости» і східнього духа, якій підкрислят єдніст вшыткых Руснаків. Кєд сте іщы не чули, заохочуєме придбати гарді выдану платню (найдете єй в етнобізнесі лем.фм), але дармо мож єй слухати на популярній плятформі Youtube, або в нашым радию. Кєд сте одважны – слухайте версий ориґінальных, а кєд сте барз вражливы на манкаменты і прикметы, про котры єм описал скорше, слухайте специяльных радийовых версий, якы граме в лем.фм, або на нашым каналі Youtube: tv.lem.fm

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Бывшый ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі