Автор Павльо Малецкій

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Бывшый ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Інчы

Богдан Ґамбаль был чловеком великого формату. Мал велику вражливіст, емпатию і вычутя. Был дочыста залюбленый в Лемковині, в єй языку, культурі, істориі і традициях. Посвятил єй вшыткы своі таланты, енерґію…

Інчы

З недовірьом, неописаным жальом і смутком інформуєме о смерти нашой близкой приятелькы – Ані Дрейович. Вмерла несподівано днес, в Різдво Христове (7. січня/януара 2019 рока) в пополудньовых годинах. Аня была…

Вісти

Можеме написати, же Мурянка великым поетом єст…! – але по што…? Можеме написати, же Мурянка великым писательом єст…! – але по што…? Можеме написати, же Мурянка великым тлумачом єст…! – але по…

Вісти

Інформуєме, же в одповіди на наше писмо до Інституту Народовой Памяти достали сме до відомости рішыня в тій справі. Головным внеском выникаючым з писма є потверджыня маніпуляциі украіньской орґанізациі «Об’єднання…

Aktualności

Informujemy, że w odpowiedzi na nasze pismo do Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy do wiadomości postanowienie w tej sprawie. Głównym wnioskiem, jaki wynika z pisma, jest  potwierdzenie manipulacji proukraińskiej organizacji „Zjednoczenie Łemków” i…

Вісти

Подаєме до публичной відомости писмо, в якым представляме наше критичне становиско в справі таблиц, про котры інформували сме недавно. Рахуєме, же приведены арґументы поможут зрозуміти і розвязати тот контроверсийний проблем. Додатково, хочу особисто…

Aktualności

Poniżej publikujemy dokument, w którym wyrażamy nasze krytyczne stanowisko wobec przedstawionej niedawno bulwersującej sytuacji dyskryminującej mniejszość łemkowską. Wyrażamy nadzieję, że przytoczone w nim argumenty pomogą zrozumieć i rozwiązać ten kontrowersyjny problem. W…

Culture

We are pleased to inform that the music of Petro Murianka released by the „Ruska Bursa” Association in Gorlice is already available on the biggest musical platforms. The contemporary Lemko…

Kultura

Z przyjemnością informujemy, że muzyka Petra Murianki wydana przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach jest już dostępna na największych muzycznych platformach. Współczesnej łemkowskiej twórczości można słuchać na serwisach streamingowych Spotify i Tidal, albo…