Голосник

Стріча з циклю Моя Мала Вітчызна: „Сам на сам з Лемковином” (фото/авдийо)

19. квітня 2015 р. в Полянах (к. Крениці) проходила І Стріча з циклю Моя Мала Вітчызна: “Сам на сам з Лемковином”, орґанізувана Стоваришыньом для розвитку села Поляны, котра проходила в татмтышнім Народным Домі (Dom Ludowy w Polanach).

Просиме на реляцию з той подіі, в рамках котрой вызвучат:

  • реґіональны приспівкы співаны ансамбльом з Чырной,
  • концерт Хору православной парафіі св. Владиміра в Креници,
  • спомины “нашых дідів”,
  • выклад і презентация про Акцию “Вісла”.

Специяльным гостьом стрічы в Полянах был Петро Мурянка-Трохановскій з Крениці, котрий оповіл про свого приятеля, великого вродженця Полян, лемківского етноґрафа, основателя хору Журавлі – Ярослава Поляньского.

Сердечні дякуєме п. Миколайови Ґричови за присланя материялів зо стрічы в Полянах до редакциі лем.фм.

Долов позерайте на ґалерию знимок, а на радийову реляцию просиме днес (понедільок 20. квітня 2015 рока) о 20.00 год.

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі