Tag: zjednoczenie łemków

Tablice informacyjne ZŁ do zmiany

Tablice informacyjne ZŁ do zmiany

Informujemy, że w odpowiedzi na nasze pismo do Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy do wiadomości postanowienie w tej sprawie. Głównym wnioskiem, jaki wynika z pisma, jest  potwierdzenie manipulacji proukraińskiej organizacji „Zjednoczenie Łemków” i konieczność uzupełnienia treści tablicy ...

Zjednoczenie Łemków ukrainizuje i manipuluje w ramach rocznicy akcji “Wisła”

Stanowisko Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach w sprawie inskrypcji na tablicach informujących o liczbie osób wywiezionych w transportach kolejowych w ramach Akcji „Wisła”

Poniżej publikujemy dokument, w którym wyrażamy nasze krytyczne stanowisko wobec przedstawionej niedawno bulwersującej sytuacji dyskryminującej mniejszość łemkowską. Wyrażamy nadzieję, że przytoczone w nim argumenty pomogą zrozumieć i rozwiązać ten kontrowersyjny problem. W nawiązaniu do ...