Голосник

Zakończenie roku szkolnego w Ruskiej Bursie

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach tradycyjnie już zorganizowało oficjalne zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, uczących się języka łemkowskiego w powiecie gorlickim. Tego roku, w 70-tą rocznicę akcji „Wisła” zaplanowano wyjazd do Jaworzna. Ze względu na specyficzny charakter wycieczki udział w niej wzięły trochę starsze dzieci.

Na wycieczkę, która odbyła się 28 czerwca 2017 roku, pojechało 24 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gładyszowa, Uścia Gorlickiego (pod kierownictwem pani Barbary Duć) i Hańczowej (pod kierownictwem pani Anny Rydzanicz). Plan wyjazdu obejmował spacer po miejscach dawnego obozu w Jaworznie ze szczególnym uwzględnieniem niedawno postawionego tutaj pomnika, który upamiętnia łemkowskie ofiary tamtejszego obozu. Następnie uczniowie zwiedzali Muzeum Miasta Jaworzna, szczególnie  jego część poświęconą Centralnemu Obozowi Pracy, gdzie mieli również okazję wysłuchać prelekcji na ten temat. Następnym punktem programu było zwiedzanie Krakowa i wizyta w tamtejszym Muzeum Etnograficznym. W muzeum dzieci wzięły udział w warsztatach połączonych ze zwiedzaniem. Na zajęciach z Gramatyki kultury pierwsza grupa młodzieży starała się określić swoje miejsce we współczesnym świecie, uściślając, kim są, oraz definiując, kim są ONI i MY jako wspólnota, a wszystko na podstawie obserwacji otaczającego ich świata. Poznali słowa, które poprzez zmieniający się świat straciły już dziś swoje znaczenie, albo zupełnie je zmieniły. Druga grupa brała udział w warsztatach pt. Co masz dziś na sobie?. W czasie tych zajęć dzieci oglądały stroje ludowe z różnych regionów Polski (w tym również łemkowskie). Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się, z czego były one robione, jaka była faktura materiałów, albo w jaki sposób bieliło się len czy robiło sukno. Ich zadaniem było narysowanie wybranej przez siebie części stroju oraz zaprojektowanie pieczątki.

Organizowana w ramach zakończenie całorocznej nauki wycieczka miała więc charakter edukacyjny. Była to żywa lekcja historii, tej najbardziej tragicznej historii. Każdy młody Łemko powinien mieć świadomość tego, gdzie znajdują się jego miejsca pamięci, o które trzeba się troszczyć i kontynuować pamięć o nich z pokolenia na pokolenie. To od dzisiejszych nauczycieli i rodziców zależy, w jaki sposób ta historia będzie przekazywana potomnym, kiedy ci, którzy byli jej świadkami, odejdą na zawsze. Cieszymy się, że młodzież wykazała się dojrzałością i zrozumiała, że podczas wycieczek nie zawsze jest wesoło i że oni, jako następcy, są zobowiązani do tego, żeby pamiętać.

 

Шеруй.

О авторі

Моніка Тылявска

Абсольвентка росийской філолоґіі з русиньско-лемківскым языком Педаґоґічного Університету в Кракові. Член Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. В лемківскым середовиску барже знана як Настка. Любителька Лемків і іх культуры. Єдина Полька в редакцийным ансамбли.

Коментарі