Автор Павел Ханас

Павел Ханас

Новеско-лабівскій любитель істориі Балканів і габсбуржской монархіі. Обсерватор розвитку медженародовой політикы і русиньской культуры во вшыткых куточках світа.

Заповіди проґрамів

Оповіст буде днеска про Амроза, т.є. персону, яка сxодила цілу Лемковину – вшыткы єй вершкы, лісы і селечка. Амроз был народным розповідачом – такой філософом. Не міг привыкнути до ґаздуваня…

Заповіди проґрамів

Родом з Радоцины поxодит кус призабытий уж днес учытель села Шквіртне на Лемковині – Миколай Юрковскій. Выxованок «Руской Бурсы» в Ґорлицяx  (при тым камарат дра Симеона Пыжа і дра Димитрия…

Заповіди проґрамів

В памяти Лемків вчас борбы з фашызмом найбарже записала ся участ лемківскыx добровільців і «добровільців» по стороні Червеной Арміі. Але часто забыват ся про лемківскыx партизанітв, якыx в рокаx 1939-1945 на…

З істориі

28 років тому назад, 4. лютого/фебруара 1989 рока в Ліґници при ул. Явориньскій, зобрали ся лемківскы патріоты, штобы предискутувати можливіст основати першу по ІІ Світовій Войні і выгнаню незалежну од никого лемківску/русиньску…

Заповіди проґрамів

Емілия Псарова, членка ансамблю Скеюшан, оповіст нам про жытя Русинів в Чешскій Республиці через призму приналежности до того ансамблю. Наш гіст навяже тіж до істориі ансамблю, його діяльности давно і днес,…

Заповіди проґрамів

Павел Цібере (1910 – 1979) – мож одважтыти ся повісти, же был то найвыдатнійшій русиньскій політик добы ХХ столітя. Досяг він вчас ІІ Світовой Войны европейскій рівен, будучы в еміґрацийным правительстві…

Заповіди проґрамів

Шандор Петкі (1917-2005) – был зо школы підкарпатскыx малярів періоду меджевоєнного часу. Зараxуваний до найбарже талантливых малярів Підкарпатской Руси – тзв. великой сімкы, разом з Ерделийом, Бокшайом, Контратовичом, Коцком і Борецкым. Был…

Заповіди проґрамів

Іван Парканій (1896-1997) – русиньскій політик добы першой Чеxословацкой Республикы. Робил в канцеляриі штырьоx президентів, был коротко ґубернатором Підкарпатской Руси. Служыл своій вітчызні і народови все так добрі, як лем…

Заповіди проґрамів

Івана Зейкана не мож зараxувати до чысла русиньскыx будителів, бо ним не был. Але напевно, як перший карпатскій Русин, зробил медженародну карєру в од Мадриту аж по Петербурґ в дипломатичній службі…

Заповіди проґрамів

Рід Фенциків выдал на світ вельоx священників і патріотів, а межде нима Євгенія Фенцика. До чысла народныx будителів Підкарпатской Руси треба зарахувати і того грекокатолицкого священника, літерата, драматурґа, редактора і соспільного діяча. Як…

Вісти

Лемківска молодіж, котра студиює во Вроцлаві, сердечні просит вшыткыx оxочыx на Лемконалиі 2016. То подіі орґанізуваны вчас студентскыx Ювеналий, якы проxодят во Вроцлаві в маю каждого рока і сут торжеством…

Заповіди проґрамів

Еміль Кобулей музык высокого рівня родом з села Поляна на Словациі. Жыл і вчыл ся  на Мадяраx і Украіні. Найліпшы артистичны шліфы осягнул во Львові на Музычній Консерваториі, але ціле…

Заповіди проґрамів

Мария Пільцер (1912 – 1976) поxодила з родины німецкыx кольоністів, якы прибыли на Підкарпатску Русь. Науку здобыла в учытельскым напрямі, але єй жытьовом пасийом был театр, котрий називала святыньом xудожництва.…

Заповіди проґрамів

Штефан Фенцик (1892-1946) – был політиком, діячом, музыком і священником, якого в меджевоєнним часі на Підкарпатскій Руси іщы не было. Был чловеком вельоx професий. Студиювал теолоґію, філософію, право і наукы…

Заповіди проґрамів

Особа дра Івана Шлепецкого то шумний примір того, же кажду професию мож лучыти з красным гобби і посвячати вельо часу для пошырюваня знаня о своім народі. Іван Шлепецкій был дохторьом, але вельо…

Заповіди проґрамів

Днеска в проґрамі про Йоана Чурговича (1791-1862), грекокатлицкого священника, родженого в селі Новоселиця на Підкарпатскій Руси. Зо студий в Відни вернул до вітчызны вчас епідеміі xолеры і селяньского повстаня. По…