Автор Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Заповіди проґрамів

Ідучы од страны Ізб, перше была хыжа Ксенича і жыдівска корчма, дале загороды Кунціка, Криницкого, Ізбяньского, Лещышака, Німаша та Перегрима. Дале стояли дві церкви. Як дальше выглядала забудова Біличной? Якы были…

Культура

Найчастійше яйця прикрашали дівчата, жены, барз рідко мужчыны. Радше приносило то нещестя. Але трафляло ся так, властиві все так было, же был в селі дакій фахівец од писанок, котрый в…

Вісти

Радийо ЛЕМ.фм фурт поршырює обшыр, на котрі мож го слухати. Од середы 27. марця жытелі Вроцлавя і околиц можут одберати радийо ЛЕМ.фм через цифрове радийо в системі ДАБ+. ДАБ+ то…

Культура

Міністерство Культуры і Нацийональной Спадковины поінформувало о покликаню новой Рады дс. Нематерияльной Культуровой Спадковины. 13. марця 2019 р. при участи Віцеміністер Культуры, Ґенерального Консерватора Памяток проф. Маґдалены Ґавін прошло перше…

Вісти

Забытковый будинок Музею Никыфора в Креници буде одновленый. 15. марця т.р. скінчыл ся черговый термін складаня оферт на ремонт обєкту. В вілли Романівка, в котрі має сідибу Музей Никыфора, заплянуваный є ґрунтовный…

Бесіды

Лемківскы церкви незмінні являют ся быти інспірацийом для розмаітых артистів, творців, пасийонатів ци любителів. Найблизша выстава вкаже, якы можут быти ефекты вельорічного заінтересуваня сакральном деревяном архітектуром церкви возношеных столітями через…

Бесіды

Вказала допіро першу колекцию, а уж завоювала світ моды. Што більше –очарувала го ляйбиками, чугами, гунями, кривульками… лем же дакус поміняныма. Анна Мария Зиґмунт єст авторком колекциі облечыня Лемковина, котра інспірувана…

Культура

Што рока на выдавничым рынку вказуют ся публикациі, якы піднимают темы звязаны з шыроко понятом сандецком земльом. Семый уж раз орґанізуваный є конкурс о Нагороду ім. о. проф. Болеслава Кумора,…

Вісти

Принятя анексу до проєкту будовы державной дорогы но 75, яка получыт Бжеско з Новым Санчом, та послідні середовисковы рішыня для Польской Желізниці причынят ся до зліпшыня доізду до і з…

Рецензиі

Міся Фуртак выпустила перед двома тыжнями (25. січня/януара 2019 р.) новый альбом. Міся Фуртак бесідує, што хоц ціла єй родина то Лемкы з Низкого Бескіду, то єдны думают о собі як…

Культура

Ґрафікы Юрия Новосільского з 80. і 90. років та роботы інчых артистів буде мож купити на авкциі дому Деса Юнікум во Варшаві. На повыставовій авкциі варшавской Десы, котра пройде 7.…

Культура

Перед парома роками основана была Карпатска Фільмова Ґрупа. Основана была, жебы презентувати фільмы, авторами ци спілавторами котрых сут члены ґрупы і котры темово навязуют до подій, особливости природы, інтересуючых місц…

Культура

Як каждого рока, на зламі січня/лютого Стоваришыня Руска Бурса орґанізує подію, завдякы котрій, уж при кінци святочного періоду, мож іщы почути різдвану атмосферу. Разом з чысленныма пастушками, ангеликами, чортами, Жыдом, царями…

Рецензиі

Памятам, же коли влони вказала ся тота публикация і першый раз єм єй взріла, подумала-м: wow, але супер річ! І тепер, коли минуло уж гідні місяців од премєры, думам докладні…

Вісти

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і Центр Заанґажуваных Досліджынь над Культуровым Спадкобраньом, Выділ «Artes Liberales» Варшавского Університету сердечні просят на промоцию «Робочого зошыту до лемківского языка» авторства Варвары Дуць. Стріча…