З істориі

З істориі

Священик, писатель, етноґраф і културный діятель. Історік Іван Поп о нім пише як о остатнім русиньскім будительови ХІХ. столітя. Минать 180 років од народжіня Івана Сілвая, знамого і під псевдонімом…

Вісти

21. лютого/фебруара 2018 р. минуло 200 років од народжыня Теодора Куриллы, грекокатолицкого священника та церковного дослідника і мало знаного галицкого поеты, представника клясичного напряму в нашій словесности. Пришол Теодор Курилло на…

З істориі

23-го новембра минать 160 років од часу, коли народив ся русиньскый священик, писатель, родолюб – Емілій Кубек. Быв першым романописательом із Пряшівской Руси. Припомяньме собі тоту вызначну особность нашой історії.…

З істориі

6-го новембра 2017-го року минать точно 25 років од часу, што в Бардейовскых Купелях зачав ся Першый міджінародный конґрес русиньского языка. Конґрес, котрый проходив у днях 6-го і 7-го новембра…

З істориі

16-го октобра минать точно 180 років од часу, коли народив ся вызначный русиньскый священик, поета, публіціста, етноґраф і языкознатель Александр Митрак. Народив ся Александр Митрак 16-го октобра 1837-го року в…

З істориі

Пряшів бы не быв Пряшовом без характерістічного памятника Александра Духновіча. І далшы міста бывшой Чехословакії гордяили ся творами першой професіоналной скулпторькы серед Русинів – Олены Мандіч, од котрой народжіня минать…

З істориі

28 років тому назад, 4. лютого/фебруара 1989 рока в Ліґници при ул. Явориньскій, зобрали ся лемківскы патріоты, штобы предискутувати можливіст основати першу по ІІ Світовій Войні і выгнаню незалежну од никого лемківску/русиньску…

З істориі

14. грудня/децембра 2016 р. пропоминаме собі 160. річницю народжыня выдатного русиньского священника, педаґоґа, поеты, редакотра і выдавцю народных альманахів і прідручныків, головно для русиньской молодежы  – Івана Кызака. Є менуваний…

З істориі

20-го новембра минуло 150 років од народжіня педаґоґа, журналісты і фолклорісты – Михаіла Врабеля, знамого і під псевдонімом Іван Ґазда, котрый діяв на Пряшівскій Руси і у Войводині. Народив ся…

З істориі

Днесь минать 105 років од народжіня єдного із вызначных представителів підкарпатьской малярьской школы Андрія Добоша. Народив ся 4-го новембра 1911-го року в селі Новосад коло Требішова, втогды Австро-Угорьска монархія, де…

З істориі

В 1967 р. на Совітскій Украіні отец Михал Соболевскій выдал книжку з поміщеныма в ній праві 170 лемківскыма співанками, дополнену написаным собом вводным словом. Збірка остає доднес актуальным і основным…

З істориі

В 1967 р. на Совітскій Украіні отец Михал Соболевскій выдал книжку з поміщеныма в ній праві 170 лемківскыма співанками, дополнену написаным собом вводным словом. Збірка остає доднес актуальным і основным…

З істориі

Економ, публічный діятель, добродитель, фаховець в рамках орґанізації сельского господарьства. Хоць Едмунд Еґан не мав русиньске походжіня, до історії Русинів і Підкарпатя записав ся великыма буквами. Русины му дали збудовати…

З істориі

Економ, публічный діятель, добродитель, фаховець в рамках орґанізації сельского господарьства. Хоць Едмунд Еґан не мав русиньске походжіня, до історії Русинів і Підкарпатя записав ся великыма буквами. Русины му дали збудовати…

З істориі

Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі Явір вельократні были описуваны во вшелеякых публикациях о науковым, реліґійным, або туристичным характері. Дванадцет років тому в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний ескіз авторства Ярослава…

З істориі

Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі Явір вельократні были описуваны во вшелеякых публикациях о науковым, реліґійным, або туристичным характері. Дванадцет років тому в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний ескіз авторства Ярослава…

З істориі

Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі Явір вельократні были описуваны во вшелеякых публикациях о науковым, реліґійным, або туристичным характері. Дванадцет років тому в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний ескіз авторства Ярослава…

З істориі

10-го юла 1946-року быв піпдисаный Договор міджі владов Чехословацькой републікы (ЧСР) і Союзом совітьскых соціалістічных републік (СССР) о переселіню жытелів україньской, російской і білоросійской народностей із теріторії ЧСР до СССР.…