Голосник

Петро Трохановскій-Мурянка нагороджений Радом Новосандецкого Повіту

0

На внесок бургомайстра Крениці, дра Дариюша Реська, 19. мая 2017 р. Рада Новодандецкого Повіту свойом постановом рішыла признати Петрови Трохановскому одзнаку «Заслужений для Сандецкой Землі», котра была дана – як чытаме в тексті постановы – за выдатны успіхы і заслугы для Новосандецкого Повіту. Лемківскій діяч, поета, писатель, композитор і учытель буде святкувал того рока своі 70. уродины.

«Заслужений для Сандецкой Землі» то одзначыня для осіб, котры свойом діяльністю в выдатний спосіб причынили ся до економічного, культурального, або соспільного розвитку та промоциі Новосандецкого Повіту. Тогорічна едиция нагороды тырвала до 21. квітня/апріля 2017 р., до коли локальны власти, фундациі, позаурядовы та інчы орґанізациі могли зголошувати кандидатів. Спосеред осіб заанґажуваныx в діяльніст в лемківскым середовиску одзнаком были нагороджены м.ін. Ванда Ломніцка-Дуляк (2003), поетеса, реґіоналистка і тлумачка творів Петра Мурянкы на польскій язык, та о. Петро Пупчык (2014), парох православной парохіі св. Владиміра в Креници.

Вручыня одзнакы «Заслужений для Сандецкой Землі» одбуде ся 22. червця/юнія 2017 р. о 14.00 год. вчас XXIV Святочного Засіданя Рады Новосандецкого Повіту в засідальни Повітового Староства при ул. Яґєллоньскій 33 в Новым Санчы.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар