Автор Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Культура

Фолькове Тріо Гудаци з Кольбушовой просит на спільне празднуваня 6. річниці основаня ансамблю, якє буде проходило 7. листопада т.р. од 19.00 год. в Кольбушовій. Проґрам святкуваня обнимат специяльні зрыхтувану на тоту…

Культура

Фолькове Тріо Гудаци з Кольбушовой просит на спільне празднуваня 6. річниці основаня ансамблю, якє буде проходило 7. листопада т.р. од 19.00 год. в Кольбушовій. Проґрам святкуваня обнимат специяльні зрыхтувану на тоту…

Вісти

В минулий вікенд на Лемковині проходили змаганя в літаню – Лемковина Ультра Трейль 2014. Стартуючы могли провірити своі силы ся на трьох трасах, найдолшу – яка рахувала 150 км выграл Оскар…

Культура

Стоваришыня Аніматорів Фолкового Руху орґанізує фотоґрафічний конкурс „Традиция в объєктиві”. Задача є проста – хто любит робити знимкы і робит іх добрі (хоц-бы і лем в його опініі ;)) може надсылати…

Вісти

22. жолтня т.р. в Ґаліцийскым Місточку в Новым Санчы проходила конференция Едукация нацийональных і етнічных меншын на Сандеччыні, яку зорґанізувал Малопольскій Центр Досконаліня Учытелів Осередок Досконаліня Учытелів в Новым Санчы.…

Культура

Стоваришыня Драґуні просит до Танцювального Дому в Братиславі на вчыня традицийных танців меншын Словациі і промоцию новой платні ромского ансамблю Покошовці. Тым разом навчыти буде ся мож двох чардашів: з Тельґарту (Горегроня)…

Культура

25. жолтня т.р. в Дворі Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях буде проходила стріча з автором книжкы Світ Лемків Анджейом Карчмажевскым. Андршей Карчмажевскі – етноґраф і провідник, автор докторской розправы під…

Вісти

19. жолтня т.р. в православній церкви Покровы Пресвятой Богородиці во Львові, тзв. лемківскій церкви, проходил перший фестіваль Кєрмеш на Покрову – фестіваль духовной і народной лемківской музыкы, орґанізуваний з нагоды…

Заповіди проґрамів

„Лемкы в борбі о свою і не свою свободу”, а властиві полскє выданя той книжкы пн.„Łemkowie w walce o swoją i niekoniecznie swoją wolność”, то бесіда зо спілавторм найновшого выданя…