Вісти

Люде – не дайте ся два разы просити…

Понавляме просьбу о выполніня коротіцькой (!) анкєты. Каждий голос як золото. Но не будте такы прошены - солідаризуйме ся в потребі... Барз просиме о выполніня анонімовой анкєты на потребы наукового проєкту Еуройос....

Дебата з др. Фомом Квоком з Кракова

Дослідничий Круг, як нєформальна ґрупа молодых науковців-Русинів, гнеска в Новым Саді (Сербія) орґанізує кафе-дебату з молодым науковцьом, лінґвістом дохотром Фомом Квоком з Ягайлоньского Університету з Кракова. Дебата буде тычыла ся культуры войводяньскых Руснинів. Початок о 15.00...

„Великє Одкрываня Малопольщы”

4 жолтня 2013 р. в Явірках на Шляхтовскій Руси одбыло ся Малопольскє Сваткуваня Світового Дня Туристикы получене з розданьом преміі в 14. плєбісциті "Великє Одкрываня Малопольщы" орґанізуваным перез Малопольскє Воєвідзтво, Малопольску Туристичну...

Дотримує держава права до освіты в материньскым языку?

Якраз тепер. З ініціятівы обмудсманкы Словацкой Республикы Яны Дубовцовой в Інстытуті Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету проходит стріча з учытелями русиньского языка. Тема дискусиі - Ци дотримує держава права до освіты в материньскым языку?

До омбудсманкы по лемківскы

До пані дохтор Яны Дубовцовой, котра полнит функцию омбудсманкы (verejná ochrankyňa práv, rzecznik praw obywatelskich) Словацкой Республикы мож писати в русиньскым языку. На сайтах того уряду мож выбрати языкову русиньску верзию, дознати ся про компетенциі...

О Русинах, по німецкы, в Італиі

Iталияньска телевiзия "minet.TV" в програмі про народовы меншыны зробила авдицию про Русинiв з Пряшівской Руси. Тема репортажу то русиньска культура во схiдній Європi. Подорож репортерiв зачынат ся в Меджелабiрцях де поясняют iсторию Ендi Варголя. Пак переносят ся до Пряшова...

В Саноку одбуде ся наукова конференция – На пограничу культур і народів. Проблемы історіі.

Од 10 до 12 жолтня в Саноку одбуде ся наукова конференция організувана през місцеву Державну Выжшу Школу Професіі під наголовком "На пограничу культур і народів. Проблемы історіі".  Плян рефератів, дискусіі є барз богатий. Радийо...

Руску Бурсу выбудуют в Новым Саді

НОВИЙ САД (Сербія) Предсідатель Уряду Влады Войводины Боян Пайтич обіцял, што Покраіна (уряд Войводіны) фінансово підтримат будову Дому (Бурсы) для русиньскых школярів і студентів, котры ся вчат в Новым Саді.  Про тот проєкт радили премєр Пайтич, грекокатолицкій Апостольскій Еґзарха в Сербіі кир Георгій Джуджар і предсідатель...

Кідь єсь „русский“, твоє місце є в Руську!

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові Вас позывать на 23. научный семінар карпаторусиністікы, якый буде в середу 2. октовбра о 14.00 год. в засідалні Consilium maius Ректорату Пряшівской універзіты...

Семінар о Осифови Ґаґанцьови

Русиньске културно-освітнє общество Александра Духновіча в Пряшові вєдно зо Словацькым народным музейом - Музейом Русиньской културы i Словацьков асоціаційов русиньскых орґанізацій вас кличуть на научный семінар під назвов Осиф Ґаґанець – вызначный...

Page 209 of 211 1 208 209 210 211