Погляды

Коментарі

Памятам собі, як по 11-ім септембрі 2001-го року, коли по терорістічній атаці впав Світовый бізнісовый центер в Ню Йорку, в телевізіях вказовали відео, в котрім ісламісты, уж не знам точно…

Коментарі

Же ся і на Словакії в україньскій пресі, україньскім музею ітд. іщі все веде українізачна політіка, з котров держава не робить нич, хоць політіка однародньованя є леґіслатівно заказана, і різны…

Коментарі

Є май 2015-го року. Україньскый портал РБК – Україна інформує, же ґрупа людьскоправных актівістів моніторовала права народностных меншын, котры жыють в Закарпатьскій области Україны. Актівісты нелем обявили, же Русины існують.…

Коментарі

Є інтересне, же покля флаґ, під котрым собі спокійно і мірно жыють Русины в многых державах світа, є неприятельом „демократізуючой ся“ Україны ч. 1, флаґ,  під котрым ся робили злочіны,…

Знимкы

3. січня/януара т.р. краківскій рынок здомінували більшы і меньшы лемківскы колядникы. Вісем ґруп з ріжных шкіл ґорлицкого повіту выступило на Головным Рынку в Кракові в рамках Перегляду Колядничых Ґруп, орґанізуваных рік-по-рік…

Коментарі

Сесым текстом хочу предо вшыткым спростувати інформацию, яка явила ся на Портали лем.фм дня 25.10.2016 о тым, же оправдана єст опінія, яку дозволили собі сформувати члены зобраня ріжных орґанізаций дня…

Коментарі

Председа округлого стола Русинів Словеньска Мілан Піліп дістав на остатнім засіданю платформы повіріня од членів, жебы собі доїднав стрічу із председом Пряшівского самосправного краю Петром Худіком. Цільом стрічі мало быти…

Коментарі занавіс

Раз Коли комуністы в Польщы програли референдум в 1946 р., придумали одраз зробити конец з голосителями реакцийно-консерветивных ідей, думок і постав, тыма, котры поґрупуваны были в небезпечных для новых власти…

Коментарі

Днесь знаме, же курити ся дасть доган, вино ся дасть зробити із грозна, на муку, жебы напечі хліба ці колачі, нам треба даяку пшеніцю, і навспак, хто бы ся наїв…

З істориі

14. грудня/децембра 2016 р. пропоминаме собі 160. річницю народжыня выдатного русиньского священника, педаґоґа, поеты, редакотра і выдавцю народных альманахів і прідручныків, головно для русиньской молодежы  – Івана Кызака. Є менуваний…

Коментарі слимак

Раз В єдній недалекій краіні долго тырвала диктатура. Рядила в нєй монопартия, котра в проґрамі мала записану доґму, што два і два єст девят. Вшыткых несогласных, котры тримали ся погляду,…

Коментарі

Хоць Мілан Піліп перед часом подав на прокуратуру пропозіцію на зачатя карного процесу односно Мірослава Сополиґы в справі ганобліня  народа за конференцію Українці в історії і културі Карпат, в рамках…