Погляды

Коментарі

З часу на час звыкне ся коло різных нагод одкрывать тема тзв. Бенешовых декретів. Німці, котры тым в повойновій Чехословакії потерпіли найвеце, властно уж тоту тему ани нияк барз не…

Коментарі

Знова раз дізнали сьме ся, як Русинів фінанцує Кремель. Теперь вже не сьме фінанцованы лем на Словакії, в Полщі а самособов на Україні, грошы з Москвы за найновшыма „інформаціями“ беруть…

Коментарі

Векшов нерозумностьов (не хочу рівно написати дурнотов), як была зроблена польскыма урядами односно табліць „Об’єднання лемків“ присвяченых Акції Вісла, бы было уж лем підписати ся рівно in bianco. Но на…

Коментарі

Пряшівскый самосправный край, а так само і Кошыцькый самосправный край, мають підписаы різны договоры о співпраці із Закарпатьсков областьов Україны. Оно бы то было цалком добре, но кібы то было…

Коментарі

В припаді Браніслава Паніса, ґенералного директора Словацького народного музею, і його одповіді на писмо актівістів із Чеськой републікы суть дві можливости. Першов є, же написав то, што собі думать. Другов,…

Коментарі

13. мая текучого рока, з благословліня єпископа Паісия, для вірных перемышльско-ґорлицкой єпархіі зорґанізуваний был выізд до Явожна. Явожно, як знаме, місце, де 70 років тому вязнено і тортурувано нашых предків. Вчас…

Коментарі

Oleksandr Hawrosz dostrzegł w obwodzie zakarpackim na Ukrainie przejawy prowokacji. Teraz już nie tylko rusińskich, ale i węgierskich, w dodatku w samym centrum regionu, w Użhorodzie! Z kolei pisarka ukraińska,…