Голосник

Melania Rymar nagrodzona

Melania Rymar, rusińska autorka literatury dziecięcej, została wyróżniona nagrodą imienia Jovana Zmaja (serbskiego pisarza). Na spotkaniu, które odbyło się 11. maja tego roku, poinformowano, że Międzynarodowy Zarząd Centrum Literatury dla Dzieci Zmajowe Gry Dziecięce postanowił przyznać nagrodę Melanii Rymar za popularyzowanie literatury dla dzieci. W pozostałych kategoriach zostały również nagrodzone Myriana Stefanowycz i Władysława Wojnowycz.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7. czerwca 2017 roku w Sremskiej Kamenicy w czasie trwania 60-tej edycji Festiwalu Zmajowe Gry Dziecięce – największego literackiego festiwalu dla dzieci organizowanego w Serbii.

Melania Rymar (ur. 1958 roku) – rusińska pisarka z Ruskiego Kerestura, jest jedną z niewielu osób zajmujących się literaturą dziecięcą tworzoną w rusińskim języku. Pisaniem dla najmłodszych zajęła się od czasu, kiedy zaczęła pracować w redakcji dziecięcego czasopisma „Zahradka” wydawanego na Baczwańskiej Rusi. Jest autorką m.in. tomików poezji Wcześniejsze nowiny (1983 r.), Lato u dziadka (1987 r.) czy Sen Słoneczka (1991 r.). Część jej wierszy można znaleźć w łemkowskiej antologii poezji dziecięcej Mamko kup mi książkę (1995 r.).

Рахуванка

Єден єлєнь, два дубочкы, три торбочкы, штырі шпачкы, пят патычок, шіст шковранків, сім синичок, вісем ворон, девят дроздів, десят дичат – зараз вшыткых вас выкличу.

Баба і дідо

Баба то мамусіна мати, прото ю дідо за свою бабу мусіл взяти.

Дідо то няньо нянюсів, прото го баба за свого діда хтіти мусит.

  Fot. z ruskeslovo.com

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі