Голосник

Послідня дорога лемківского лідера Богдана Ґамбаля

В середу, 8. липця/юлия 2020 р., попращали сме шефредактора ЛЕМ.фм, долголітнього ведучого Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях та нашого близкого приятеля. Лідера лемківского середовиска Богдана Ґамбаля одпроваджали в послідню дорогу родина, чысленны близкы, приятелі та десяткы осіб, для котрых вельо значыло тото, кым был і што робил упокоєный.

Похорон зачал ся в само полудне в грекокатолицкій церкви свв. Апостолів Петра і Павла в Любіні. Богослужыня служыло двох священників – місцевый парох о. Б. Оґродник і приіздный з Пряшова єромонах Маркіян Ґрешко, ЧСВВ. Співал хор з Замениц під ведіньом Андрия Перегрима.

Богдана Ґамбаля пращала родина, приятелі, представникы русиньскых медий та орґанізаций. На похороні присутны были русиньскы делеґациі з Польщы, Словациі і Украіны. Рішыньом родины упокоєный был похороненый на новым комунальным цмонтери в Любіні – там, де його родиче, хоц його серце все било для Лемковины. Капину той найдорожшой Богданови землі з рідного села привезли му найблизшы і зложыли до гробу.

Пращальне слово над труном выголосили по лемківскы др. габ. Олена Дуць-Файфер і Петро Трохановскій, котрый окрем слова од себе прочытал тіж пращальный лист од свого брата – Ярослава Трохановского. Богдана Ґамбаля, як єного з основателів Стоваришыня Лемків, попращал Андрий Копча, ведучый той орґанізациі. В імени Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і медияльной ґрупы ЛЕМ.фм пращальне слово повіл др інж. Павел Малецкій, єден з членів орґанізациі і редактор нашого радия.

Хор під ведіньом Андрия Перегрима одспівал патріотичны пісні. Зазвучала тіж в ліричным інструментальным выконаню пісня «Через поле шырокоє», котру улюбил сой бл. п. Богдан. Выконали єй на гушлях і ґітарі сестры Бочнєвич враз з вітцьом.

Упокоєный Богдан Ґамбаль любил обдаровувати люди: дрібныма жестами приязни, підпертьом, жычливістю, сердечністю, фаховом радом, бо знал ся на барз вельох річах, конкретном помочом, коли было ся в потребі. Знали го вшыткы, його заразливый сміх. Бесідувал з каждым. Любил люди.

Інформация о смерти бл. п. Богдана до глубины порушыла люди, не лем з русиньского середовиска, дотерла до десяток тисячы осіб по цілым світі. Слова підпоры і кондоленциі фурт і фурт ся появляют, даючы выраз тому, як велику мают люде пошану для того, што робил і як вынятковым чловеком был Богдан. Уж тепер пишут про него: наш леґендарный Богдан

В тым місци можете попозерати на знимкы з той смутной подіі.

Коротку біоґрафію упокоєного прочытате в тым місци (версия по анґлицкы, по польскы), а пару слів од редакцийных приятелів гев (Наталіі Малецкой-Новак, Петра Медвідя та Демка Трохановского).

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі