Голосник

Spacer po Łabowej

Sądecki Sztetl – program historyczny, którego celem jest ochrona dawnej wielokulturowej pamięci ziemi sądeckiej, tym razem zaprasza na Łemkowynę. 21 maja tego roku w Łabowej odbędzie się XIII Spacer Historyczny.

Kiedyś, Łabowa miała prawo do organizacji 9 jarmarków w roku. We wsi znajduje się murowana cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy z 1784 roku, kościół rzymskokatolicki, wybudowany w 1934 roku oraz kirkut żydowski z zachowanymi starymi macewami. W Łabowej urodził się jeden z najwybitniejszych rusińskich pisarzy, nowiniarzy i  działaczy politycznych Dymitr Wisłocki (Wanio Hunianka).

Przewodniczką na spacerze będzie autorka monografii o Łabowej, miejscowa działaczka społeczna – Celina Cempa. Zbiórka chętnych, którzy chcą poznać i zobaczyć łabowskie pamiątki kulturowe, odbędzie się w niedzielę 21 maja 2017 roku o godz. 16:00 przy GOK-u w Łabowej, skąd uczestnicy przejdą do kirkutu i łemkowskiej cerkwi.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі