Голосник

Жырі Фестівалю Лемківской Авторской Творчости

Орґанізаторы Фестівалю Лемківской Авторской Творчости з гордістю представляют склад комісиі оцінюючой фестівальовых выконавців. Дякуєме, же сте не одмовили та помагате в ініциятыві, якой цілю єст спертя лемківскых творців і выконавців.

Ведучым Жырі остал Петро (Мурянка) Трохановскій.

murianka

Ікона лемківской культуры, аніматор, орґанізатор, писатель, поета, дириґент, співак, выдавця, редактор, режысер і учытель поколінь Лемків.

Вроджений 10. серпня 1947 рока в Пархові. Родиче, Тевдор і Александра (з Возняків) Трохановскы, были родом з  Білцаревы, на Лемковині. Лауреат чысленнигх грамот, выріжнінь і конкурсів. Уж в 70. роках ХХ столітя зачал писати до Лемківской Сторінкы в Нашым Слові, а в 80. роках  выдал  3 збіркы стишків: “Сухій бадиль”, “Мурянчыско”, “Як сокіл воду на камени”, а по 1989 р. м.ін. антолоґію діточой поезиі “Мамко, куп мі книжку”, лемківскій буквар для діти “А Я знам азбуку”. Выдал тіж першу част автобіоґрафіі в польскым языку “A Wisła dalej płynie”. Од самого початку істнуваня ансамблю Лемковина (1969 р.), был його членом, а в 1983 р. (разом з Володиславом Ґрабаном) рішили, під патронатом Лемковины, зорґанізувати Лемківску Ватру, яка одбыла ся в Чарній. Як абсольвент Православной Духовной Семінариі, од 70. років ХХ ст. полнил ролю дяка, дириґента, і церковного діяча такой на цілій Лемковині, канторуючы не лем в православній парафіі в Креници (в своім часі і в Ґорлицях). Выдає часопис “Бесіда” і “Лемківскы Річникы” (перше “Лемківскы Календарі”), збіркы інчых творців, книжкы, бюлетины і другы выданя. Выдавництвом Руска Бурса в Ґорлицях, в минулых роках вказали ся тіж дві платні під наголовком “Пісні і сьпіванкы Петра Мурянкы”, якы сут великым успіхом і підпором для музычного корпусу Лемковины.


Мариян Марко – Директор Театру Александра Духновича в Пряшові

marko-marian

Народжений 11. квітня 1962 р. в Меджелабірцях. Дітинство прожыл в Полаті, на граници Пряшівской Руси і Лемковины. В 1983 році пришол до товдышнього „Украіньского народного театру“ в Пряшові. В роках 1984-1988 студиювал на Кыівскым Нацийональным Університеті Театру, Кіна і Телевізиі ім. І. К. Карпенка-Карого. По закінчыню університету вернул ся до пряшівского театру. Од 1999 р. полнит функцию директора того театру, котрий початком 90. років ХХ ст. принял званя Театр Александра Духновича, остаючы єдиным на світі професийональным русиньскым театром.


Мірек Боґонь – музык, композитор, аранжер, кєрівник і основатель музычных ансамблів

MiroАбсольвент Педаґоґічной Академіі в Кєльцях. Працує як учытель музыкы. Єст музычным кєрівником лемківского ансамблю “Серенча” і членом ансамблю „Ostatnia wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Веде лемківскій молодіжний ансамбль “Ручай”. Компонує і аранжує музыку м. ін. до театральных спектаклів. Акордеоніста, фортепіаніста, ґітариста, хоснуючий ріжны музычны виды і жанры, од клясыкы і джазу по фольк і співану поезию.


Маме тіж нагоду поінформувати, же фестіваль достал спертя Міста Ґорлиці, котре уфундувало Нагороду Бургомайстра і удоступнят салю і технічну апаратуру на потребы фестівалю.

Термін подіі подаме неодолга, а з увагы на обставины, передолжаме можливіст зголошаня ся на фестіваль до кінця червця 2015 р.

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі