Голосник

Новий Рік, новы задачы, новы пляны ЛЕМ.фм

Дорогы чытачы порталю і слухачы радия ЛЕМ.фм,

З нагоды Різдвяных Свят і Нового 2016 Рока, желам Вам вшыткого доброго! Нашы діяня і робота єст для Вас і лем завдякы Вашому заінтересуваню можеме ся розвивати.

maleckiБарз дякую тіж за рік тяжкой і хосенной роботы редакцийному ансамбльови, спілпрацівникам і кореспондентам лем.фм. Можеме быти горды на того, што сме разом зробили.

Особливо дякую тым, котры мали найбільшу одповідальніст і обовязкы. Демкови Трохановскому за шефредактурованя цілому проєктови і Наталіі Малецкій-Новак за велику і успішну адміністрацийну роботу. Дякую тіж Богданови Ґамбальови і Петрови Медвідьови за інспірацию, поміч і діліня ся досвідчыньом. Дякую старым членам, як і тым, што недавно прилучыли ся до радийово-портальового ансамблю.

Новий рік зачынаме з амбітным пляном зачати высылати в ефірі UKF. На тым будеме ся в найблизшым часі зосереджати. Од початку істнуваня лем.фм працуєме над тым, жебы наше радийо мож было слухати традицийні. До презеса Уряду Електоронічной Комунікациі (UKE) дали сме внесок о приділіня фреквенций 12. листопада/новембра 2013 рока. Дальшы стараня о приділіня частот (фреквенций) і признаня концесиі на наземене высыланя ФМ ведеме в Крайовій Раді Радийофоніі і Телевізиі (KRRiT).

Розвиваме наш інформацийний порталь. Од марця т.р. на його основі будеме складати перший лемківскій тыжденник, котрий, надію ся, даколи буде друкуваний (на початку буде кольпортуваний лем в цифровій подобі).

Не змінят ся єдно – порталь і радийо ЛЕМ.фм будут діяти в синерґіі. В звязку з тым, што буде іщы більше орґанізацийной і редакцийной роботы, буду координувал поєдны задачы. В 2016 р. покликую на функцию шефредакторів двох одповідальных за радийо і порталь:

  • Шефредактор радия ЛЕМ.фм: Богдан Ґамбаль
  • Шефредактор порталю і тыжденника ЛЕМ.фм+: Даміян Трохановскій

Нашы амбітны пляны вымагают непрестанной професийоналізациі діянь і реструктуризациі. Вшыткых заінтересуваних актывністю в просторі лемківской культуры фурт запрашаме до спілпрацы. Кєд хотіли бы сте ся дашто навчыти, допомочы, спрібувати своіх сил як журналиста, оператор звуку, відео, інформатик, ґрафік, фотоґраф, або при інчій роботі 🙂 (маме вшелеяку апаратуру і своіх специялістів в вельох просторах). А кєд мате уж досвідчыня, знаня, інчы таланты і енерґію, котрыма хочете ся поділити, пиште на radio@lem.fm.

Най вшыткым добрым людям сполнят ся мриі і пляны, а наша Лемковина і творчіст в лемківскым языку най ся розвиват на будуче. 

Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях
Ведучий Заряду
Павел Малецкій

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Од 2015 р. ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі