Погляды

Коментарі

На сайті Світового конґреса Русинів зъявило ся далше выголошіня, котре є підписане председом Світовой рады Русинів – Дюром Папуґом. І кідь бы чоловік быв з дакотрыма думками согласный, характер тексту…

Коментарі

Нихто в Европі не хоче войну. А і Путін выступать такым способом, же єй не хоче. Кідь маме повісти, хто про тото, жебы войны не было, робить моментално найвеце, так…

Коментарі

Позітівно єм прияв вість о тім, же представителі 7-ох русинськых орґанізацій на Словакії плус председа Округлого стола Русинів Словеньска піпдписали протест і загнали го на Уряд влады Словацькой републікы. В…

Коментарі

Не єм музычным критыком, не знам ся на музыці, на єй жанрах, звуках. Єм лем, або аж чловеком вражливым, котрий одберат світ медже інчыма през музыку. Коли єм щестлива, влучам…

Коментарі

До Ґорлиць єм в суботу ішов з тым, же буде школіня радіа. Признавам, же єм не мав ани понятя о тім, што ня чекать в неділю, кідьже єм зістав спати…

Коментарі

Атак ісламскых терорістів на редакцію сатірічного часопису Чарлі Ебдо в Паріжі выкликав по цілім світі волну солідаріты. Были сьме свідками міліонів фоток з написом „Я єм Чарлі“. Світ зачав боронити…

Коментарі

Пробачте, же-м Вас ословив дорогый Александре, але писати писмо, і ословльовати Вас „отче Духновіч“, бы мі пришло менше особне. І я Вам хочу написати аж барз особнo, хоць сьме ся…

Коментарі

Днес, за юлияньскым календарьом, минят послідній ден 2014 рока. Хоц привыкли сме уж до григорияньского календаря, котрий маме такой всяди, а “старий стиль” хоснувний єст уж лем в Церкви, думам, буде то…

Погляды

Днес, за юлияньскым календарьом, минят послідній ден 2014 рока. Хоц привыкли сме уж до григорияньского календаря, котрий маме такой всяди, а “старий стиль” хоснувний єст уж лем в Церкви, думам, буде то…

Коментарі

децембра 2014 року принесло україньске одділіня інформачного порталу анґліцького BBC розговор із Геннадійом Дзуренком, уповномоченым про вопросы етно-народностной політікы Україны. Актівіста і політолоґ Дзуренко быв до функції выбраный в році…

Коментарі

Василь Біляк є єдным із найвызначнішых політіків комуністічного Ческословеньска і вєдно з тым і якбач найконтроверзнішым. Велезрадник, котрый як раз дякуючі своїй велезраді быв єдным із найміцьнішых політіків до ніжной…