Голосник

“Polsko-ruski Beskid. Legendy i opowiadania”

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka autorstwa Andrzeja Potockiego pt. „Polsko-ruski Beskid. Legendy i opowiadania.” Na co wskazuje tytuł, pozycja jest zbiorem 178 legend i opowiadań, zasłyszanych i zapisanych przez autora w czasie licznych podróży po Beskidzie Niskim. W swoim dziele Andrzej Potocki odnosi się do niezwykłej historii regionu, który przez wieki był ojczyzną Polaków, Łemków, Pogórzan, Dolinian, Zamieszańców oraz Cyganów. Interesujące jest to, że 5 legend zostało przetłumaczonych na język łemkowski (tłumaczenia przygotowały Monika Tylawska – redaktorka radia LEM.fm, i Barbara Duć – nauczycielka języka łemkowskiego). Autor postanowił zamieścić je w publikacji z tego względu, iż opisywany region jest rodzimą ziemią Łemków. W opowiadaniach i legendach znajdziemy barwny, wielokulturowy Beskid z całym jego przyrodniczym pięknem. Poznamy miasteczka, wioski i przysiółki, jak również tradycje i obyczaje jego mieszkańców.

Andrzej Potocki – urodził się w Rymanowie w 1947 roku. Z zawodu jest animatorem kultury i historykiem – absolwentem Wyższej Pedagogicznej Szkoły w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1989 roku zajmuje się profesją dziennikarza reportażysty. Publikuje w regionalnej i ogólnopolskiej prasie jak również realizuje materiały filmowe dla Telewizji Polskiej, w której od kilkunastu lat pracuje jako publicysta. W latach 1991-1993 był głównym redaktorem dziennika obywatelskiego „A-3”. Debiutował w 1973 roku w „Życiu Literackim”. Naszym słuchaczom głównie znany jest z książki „Legendy łemkowskiego Beskidu”.

Шеруй.

О авторі

Моніка Тылявска

Абсольвентка росийской філолоґіі з русиньско-лемківскым языком Педаґоґічного Університету в Кракові. Член Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. В лемківскым середовиску барже знана як Настка. Любителька Лемків і іх культуры. Єдина Полька в редакцийным ансамбли.

Коментарі