Радийо

Заповіди проґрамів

В проґрамі зас радиме о нашым Макондо. Днес остатня – принаймні в тым кварталі! – бесіда з Адамом Голодиньскым з Бонарівкы. Бесідуєме напримір о тым, хто был серенчливый, то щастливо вернул з Талергофа,…

Заповіди проґрамів

Як выглядало Різдво очами малого Мурянкы? Якы велийны спомины найбарже запамятали ся в його голові? Слухайте наступного одтинка автобіоґрафіі Петра Тоханвского. Хоц в нас конец зимы в гнеснім одтинку закурит…

Заповіди проґрамів

Днесь будеме переберати допінґ. Не особно в штудію. Але в проґрамі буде бісіда о допінґу. Якый є тот русиньскый? Тото, але і много далшого ся можете дізнати в нашій науковій…

Заповіди проґрамів

Проф. Миxал Балудяньскій (1769 – 1849) – Русин з Пряшівской Руси, якій остал першым ректором Петерсбуржского Університету. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме в четвер 5. марця 2015 р. о 21.00…

Заповіди проґрамів

„На засіданя перед выборами містьского комитета штації Н. член союза Микула пришов пяный до німоты. Маса робочіх кричала: „Тото є неприпустне!“ Но представитель містного одділіня Чекы выступив на обгайобу Микулы…

Заповіди проґрамів

По годині 20.00 запрашаме на неповторний концерт Нацийональной Оркєстры Русинів. До нашого радия дішла платня з музыком, якой дармо было бы глядати на Лемковині. Інститут Культуры Войводіньскых Русинів, державна, нацийональна інституция культуры…

Заповіди проґрамів

В понедільковий вечер красні просиме на “Слуховиско”, а в ним натуступний одтинок Мурянковой біоґрафіі. А Вісла дальше плыне то спомины з дітячого і молодячого жытя Петра Трохановского знаменитого лемківского поеты і…

Заповіди проґрамів

Єст вецей шведоченя же ше, як и у случаю Водици, дакому указала Мария у керерстурским хотаре чи валалє а єден таки случай дати як прототип таких нєзвичайних зявеньох. Ирина Гарди-Ковачевич…

Заповіди проґрамів

Зас зазераме до книжкы Як липняне сонце до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків під редакцийом Юрка Стариньского і Анны Рыдзанич, яка остала выдана през Лемківскій Ансамбль Пісні і Танца Кычера.…

Заповіди проґрамів

Якы лахы на собі носять шпортовці. Коли выникла перша „шпортова значка“. Суть ліпшы оріґіналы, або кітайскы „оріґіналы“? Што бы мав мати на дресі Ковбасів, кібы мав фотбалову команду? Шпортова мода…

Заповіди проґрамів

Русиньскій будитель Александер Митрак жыл в рокаx 1837-1913.  Діял на ниві русиньской культуры як поета, публициста, етноґраф, фолкльориста, лінґвіста. Был грекокатолицкым священником з Підкарпатской Руси. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме…

Заповіди проґрамів

Рільнича афера, афера з расовым мотывом та економічны шахрайства – єдным словом жытя на Лемковині. По праві річній перерві запрашаме на другу серию проґраму Щыро доношу, проґраму в котрым презентуваны сут…