Автор Jakub Zygmunt

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Культура

7. жолтня/октобра 2018 р. в Скансені Погіряньского Села в Шымбарку пройде пленерова акция «Осін в скансені. Погіряньскій Фестіваль Ремесла». Од 9.00 год. буде мож видіти недавно одкрыту выставу «Давне народне…

Заповіди проґрамів

«Лемківскій Ґанок» то новий культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы. В першым одтинку проґраму…

Вісти

В днях 19.-22. вересня/септембра 2018 р. проходила буде в Таллінні семінария, яка орґанізувана єст в рамках унийного проґраму Еразмус+ «Розвиваня цифровых компетенций в едукациі». Возме в ній участ більше як…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшым Бескіднику, 14. вересня/септембра 2018 р., підеме в правдивы…

Бесіды

Сердечні просиме на інтервю з Ґосьом Пауком – Лемкыньом, участничком тогорічной едициі телевізийного проґраму The Voice of Poland. Ґося перешла до наступного етапу проґраму. Бесіду з ньом про пасию, успіхы…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшу пятницю, 7. вересня/септембра 2018 р., поіхаме з Лукашом…

Культура

В днях од 30. серпня/авґуста до 1. вересня/септембра 2018 р. проходила VI едиция Панноніка Фольк Фестіваль. До Бартиц, находячых ся над Попрадом, пришли любителі балканьской музыкы, якы мали і можніст…

Культура

9. едиция телевізийного проґраму The Voice of Poland зачала ся одраз з лемківскым акцентом. В першым одтинку проґраму мож было слухати выступу Ґосі Паукы, котра єст Лемкыньом з чужыны. Ґося…

Культура

Панноніка Фольк Фестіваль є місцьом стрічы, контакту з жывом культуром Европы і природом. Подія проходит, як што рока, в Бартицях близко Старого Санча в днях од 30. серпня/авґуста до 1. вересня/септембра 2018…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. В найблизшу пятницю, 17. серпня/авґуста 2018 р., поіхаме в нашы…

Заповіди проґрамів

Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год. Вертаме по короткій перерві до Бескідника. В пятницю, 10. серпня/авґуста…