Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Выстава Ікон

Праздничны Іконы - такій наголовок має поварштатова выстава ікон, яка є ефектом VI Медженародовых Варштатів Іконописів, Новиця 2014. Орґанізаторами варштатів сут: Стоваришыня Приятелів Новиці, Братство Грекокатолицкой Молодежы Сарепта і Катедра Сакрального Мистецтва...

Сучасна Карпатска Народна Різба в Камени

Директор Округового Музею в Новым Санчы Роберт Слюсарек і директор Реґіонального Осередка Культуры в Бєльско-Бялой Лешек Мілошевскій, просят на торжественне розвязаня ІІІ конкурсу різбы і вернісаж поконкурсовой выставы Сучасна Карпатска Народна Різба в Камени....

Лемківска нота

25. вересня т.р в Єврейскым Музею Ґаліция в Кракові (ул. Дайвур 18) раз іщы вызвучыт концерт Лемківска нота. Попередній тішыл ся так великом популярністю, же орґанізаторы рішыли раз іщы вказати жытелям Кракова красу лемківской співанкы,...

Фінісаж выставы „ПОСТ ПОП АРТ контра СТРІТ АРТ”

Музей Модерного Мистецтва Енди Варголя в Лабірци (Medzilaborce) просит на фінісаж выставы Йіткы Копейтковой і Данєля Броґяні ПОСТ ПОП АРТ контра СТРІТ АРТ. Початок подіі 12. вересня (пятниця) 2014 рока од год. 17.00...

Лемківскій вечер в Коросні

Лемківскій вечер ведений Тадеушом Лопаткєвичом буде проходил в найблизшу пятницю 12. вересня од 19.00 год. в барі Моніка в Коросні (ул. Ґродзка 17). В тракті стірчы буде мож спрібувати лемківскых страв, выслухати оповідань...

Танці і Музічка

Перший Танцювальний Дім Шумяцкых Танців в русиньскым селі Шумяц на Словациі просит на варштаты танця. Петер Грабовскій і Мартіна Такачова навчат, як загуляти шоровий танец, чардаш, танец до горы і танец до колеса - вшыткы ориґінальны шумяцкы танці....

„Меншынова едукация в Польщы – вчера-днес-заран” – XIX Шлеска Семінария

В днях од 24.-27. вересня т.р. буде проходила XIX Шлеска Семінария, орґанізувана Домом Польско-Німецкой Спілпрацы з партнерами. Головном темом конференциі є квестия меншыновой едукациі в Польщы. Проґрам конференциі: 24. вересня 2014 р. - Меншынова...

„Меншынова едукация в Польщы – вчера-днес-заран” – XIX Шлеска Семінария

В днях од 24.-27. вересня т.р. буде проходила XIX Шлеска Семінария, орґанізувана Домом Польско-Німецкой Спілпрацы з партнерами. Головном темом конференциі є квестия меншыновой едукациі в Польщы. Проґрам конференциі: 24. вересня 2014 р. - Меншынова...

Page 141 of 168 1 140 141 142 168