Коментарі

Коментарі

Статя Яна Ріхетского під назвов Buditel z „naší“ Ukrajiny pod Karpaty: Kyjevská vláda zakazuje komunisty, ale jejich praktiky přebírá. Nacionalisté jdou po menšinách, hlásají „Ukrajina pro Ukrajince“ была публікована на…

Коментарі

Памятам собі, же мі моя баба часто говорили таку пословіцю: Хто циґанить, тот пізніше краде, і тот пізніше забивать. В пословіці є остеріганя. Хто припустить у своїм жывоті тото найменше…

Коментарі

Перед двома роками была першыраз передана в Ужгороді Премія Михаіла Лучкая, русиньского священика, історіка, языкознателя і народного будителя. По двох роках, кідьже такый быв встановленый період передаваня, єй вчера, 13-го…

Коментарі

Бєщады і Низкій Бескід такой цілий період пеенеру (Польской Народной Републикы) в выображыню векшыны люди были польскым дикым заходом. В свідомости поколінь на такій вид влинула кінематоґрафія, котра безлюдны і істо дикы, на тот час, просторы…

Коментарі

Раз  Борба з клеветом подібна єст до сизифовой роботы на ґаздівці. Як товды, коли бы вам пришло опорядити дві соткы корів, а в стайни од рана бы сте іх доіли,…

Коментарі

Того тыждня Кабінет міністрів Україны вырішыв, же ся знова перенесе перепис населіня. Новый термін є рік 2020. Не є то по перше, што україньскы власти перенесли перепис. На Україні в…

Коментарі

Раз Політычна коректніст то часто стрічана постава поєдных люди, союзів, ци цілых орґанізаций, а особливо політычных партий. Принципом політычной коректности єст сопоставліня: ани не повідати правду, ани не циґанити. Тым…

Коментарі

Kiedy w tym roku wspominaliśmy rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, równocześnie wspominaliśmy na Słowacji pewną smutną rocznicę. Świadczy ona przeciwko tezom głoszonym przez komunistów o współpracy Rusinów z banderowcami, jest przestrogą…

Коментарі

Вєдно з тым, же сьме собі того року припомянули закінчіня Другой світовой войны, на Словакії собі припоминаме і єден смутный юбілей. Він свідчіть проти втогдышнім обвиніням комуністів, же Русины співпрацують…

Коментарі

Раз Наперед цитат, пан Гавриіл Бескід – «Кєд уж Рускій Дом в Пряшові зачал фунґовати… Так, што ся в рамках того дому зробило. Так перше, уж в двадцетых роках роздумували,…

Коментарі

В просторах „Руской Бурсы“ в Ґорлицях находить ся напис „На своім 9/2009“. Є то памтятка на момент, коли „Руска Бурса“ офіціално навернула ся до рук тых, котрым все од свого…

Коментарі

Перед веце як роком і пів Містна орґанізація Русиньской оброды на Словеньску в Пряшові загнала писмо на Пряшівскый самосправный край (ПСК), в котрім жадала, жебы на Зъєднаній школі Тараса Шевченка…