З природы

З природы

Сандецка Русь не од вчера явит ся як інтересуюча земля. Не лем до прожываня, але тіж з причыны парох природничых чудес. Хто не чул о переломі Попраду, ци о запераючых…

З природы

«Бескідскє Морскє Око». Як бы сме забрали слово «бескідскє», то уж вшытко было бы ясне – днешня екскурсия вела бы в самы Татры, де находит ся озеро з таком назвом.…

З природы

В моменті коли чловек ограничыл свою діяльніст, в природі вшытко спокійні іде своім одвічным порядком. З зимуваня вернула уж більшіст журавлів – в полудньово-східній Польщы явили ся ключы тых птахів.…

Вісти

Кінцьом листопада/новембра минулого рока публикували сме інтервю з супружеством Мєшком і Каролином Станіславскыма, котры зорґанізували інтернетову колекту грошы. Хтіли выкупити кавальчык ліса коло Мысцовой і, як то окрислили, «оддати му…

Вісти

В Маґурскым Нацийональным Парку мают выбудувати дві новы видоковы вежы. Будут они злокалізуваны в ґмінах Дукля і Крампна. В жолтни/октобрі минулого рока на обшыри парку вознесено уж подібну, на верху…

Бесіды

Хотят сотворити ліс, в котрым не буде мож полювати, ани вытинати дерева. Має то быти выняткове місце для вшыткых. Мєшко і Каролина Станіславскы хотят коло Мысцовой сотворити, як то окрисляют,…

З природы

Низкій Бескід то властиві рай для аматорів пішых прогульок. Неє барз великых перевысшынь, неє тіж вельо люди. Трафлят ся іщы, што, вандруючы цілый ден, на трасі стрітит ся лем дикы…

Вісти

По успішным одкрытю стежкы, яком над деревами мож од недавна ходити в Креници, обзераючы прекрасну околичну панораму, штораз більше ініциятив того рода приходит на думку декотрым локальным самоурядам ци інчым…

Вісти

«Бо выпасаня то од соток років інтеґральный елемент бескідскых лук. Хочу, жебы тото вернуло». «Старам ся о краєзнавчы приметы Низкого Бескіду». «То важна для краєвидів обшыр. А місцевы хотят гын…

Вісти

В понедільок, 16. вересня/септембра 2019 р., на дорозі Крампна-Жыдівскє-Граб явили ся будовляны машыны. Зачато ремонтувати дорогу, котра веде через хоронену обшыр: Маґурскій Нацийональный Парк та Натура2000. Повітовый Заряд Доріг в…