З природы

Вісти

Кінцьом листопада/новембра минулого рока публикували сме інтервю з супружеством Мєшком і Каролином Станіславскыма, котры зорґанізували інтернетову колекту грошы. Хтіли выкупити кавальчык ліса коло Мысцовой і, як то окрислили, «оддати му…

Вісти

В Маґурскым Нацийональным Парку мают выбудувати дві новы видоковы вежы. Будут они злокалізуваны в ґмінах Дукля і Крампна. В жолтни/октобрі минулого рока на обшыри парку вознесено уж подібну, на верху…

Бесіды

Хотят сотворити ліс, в котрым не буде мож полювати, ани вытинати дерева. Має то быти выняткове місце для вшыткых. Мєшко і Каролина Станіславскы хотят коло Мысцовой сотворити, як то окрисляют,…

З природы

Низкій Бескід то властиві рай для аматорів пішых прогульок. Неє барз великых перевысшынь, неє тіж вельо люди. Трафлят ся іщы, што, вандруючы цілый ден, на трасі стрітит ся лем дикы…

Вісти

По успішным одкрытю стежкы, яком над деревами мож од недавна ходити в Креници, обзераючы прекрасну околичну панораму, штораз більше ініциятив того рода приходит на думку декотрым локальным самоурядам ци інчым…

Вісти

«Бо выпасаня то од соток років інтеґральный елемент бескідскых лук. Хочу, жебы тото вернуло». «Старам ся о краєзнавчы приметы Низкого Бескіду». «То важна для краєвидів обшыр. А місцевы хотят гын…

Вісти

В понедільок, 16. вересня/септембра 2019 р., на дорозі Крампна-Жыдівскє-Граб явили ся будовляны машыны. Зачато ремонтувати дорогу, котра веде через хоронену обшыр: Маґурскій Нацийональный Парк та Натура2000. Повітовый Заряд Доріг в…

Вісти

На вершку Драбяківкы (894 м н.р.м) в Креници будувана єст видокова вежа, яка мат быти высока на 49,5 м. Вела до ней буде деревяна стежка в коронах дерев. Будова того особливого…